Et barn i mistrivsel?

Dato kommer snarest

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Hvad gør man som fagprofessionel, når man oplever de første tegn på mistrivsel?
 • Seminaret stiller skarpt på, hvordan en hel daginstitution udarbejdede en strategi for adskillige børn i mistrivsel.
 • I bliver indviet i redskaber og metoder, der blev anvendt til at skabe en struktur for det pædagogiske arbejde.
 • Op imod dette perspektiv får I præsenteret en referenceramme, der handler om resiliens.
 • I får indblik i, hvordan man kan arbejde med resiliens både som fagprofessionel i den forebyggende indsats og i familieafdelingen.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Det er afgørende, hvordan man som professionel tænker og handler i kontakten med børn og unge, der viser tegn på mistrivsel.
 • Det er vigtigt at gøre sig iagttagelserne bevidste og at afstemme, hvad man ser med sine kolleger.
 • Udover at det kræver viden og kompetencer hos de fagprofessionelle, så stiller det også krav til organisationen. Hvilke samarbejdslinjer findes der internt, og hvordan er kommunikationskanalen til familieafdelingen?

Hvem er det relevant for?

 • Alle, der arbejder med børn, unge, forældre og familier.
 • I daginstitutioner: Pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagtilbudsledere.
 • Pædagogiske konsulenter, der understøtter det pædagogiske arbejde.
 • I familieafdelinger: Myndighedsrådgivere, foranstaltningspersonale, ledere og konsulenter.
 • På skolerne: Skolelærere, AKT-lærere, skoleledere og sundhedsplejersker.
 • Jordemødre, læger og sygeplejersker samt praktiserende læger.

Talks

Tine Engelbrekt Nielsen, tidligere leder af Børnehus Syd i Greve Kommune.

 • Tine deler sin erfaringsrejse som leder i en daginstitution i et udsat boligområde, hvor en stor del af børnegruppen var i mistrivsel.
 • Tine har stor erfaring med metoder til at opdage mistrivsel, så tidlig indsats kan sættes i gang.

Ida Skytte Jakobsen, psykolog og docent i forskningsprogram på UCL om resiliens og socialt arbejde.

 • Idas oplæg handler om metoder, modeller og begreber, som hele tiden understøtter mulighed for resiliens – at klare sig godt på trods – hos børn, som har svære vilkår og hos børn i
 • Både i institutioner, i jeres samtaler med børn, familier og med hinanden.

Hvorfor skal I være med?

 • Den enkelte kan få styrket sine individuelle kompetencer.
 • Kollegagruppen kan få styrket sine kompetencer i arbejdsfællesskabet.
 • Ledelsen kan blive bevidst om, hvad der skal til for at understøtte arbejdet i organisationen.
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af en styret samtale.
 • Få konkrete idéer til virksomme metoder.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads, og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer. Eller I deltager online hver især.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller i et online break-out room med andre deltagere.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks