Facilitator briefing ved Social Talks Event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring.

Social Talks Forum

Rette viden. Til rette tid. I rette omfang

Socialt Talks opstarter et nyt forum med det mål at udforske, drøfte og undersøge, hvordan forskningsviden og dokumenterede erfaringer kommer ud og lever i praksis og gør en forskel for udsatte børn, unge og borgere. I Social Talks Forum søger vi svar på, hvordan vi kan skabe ny velfærd gennem videndeling og hvordan vi får viden ud at leve og virke i praksis, så det skaber bedre resultater for børn, unge og familier.

At arbejde evidensbaseret eller med afsæt i dokumenterede erfaringer bliver stadig en mere central og presserende opgave i velfærdsproduktionen og dermed også på børne- og ungeområdet, hvor Social Talks har hjemme.

Den viden, der danner afsæt for nye praksisser og metoder, er sammenstykket fra mange fagfelter og vidensdomæner og samtidigt arbejder vi vidt forskelligt med viden, hvad enten vi er en NGO, en daginstitution, en familieafdeling i en kommune, en fagforening, et forsknings- og analysecenter, professionshøjskole, fond eller andet.

Hvor end vi kommer fra, deler vi samme mission om at få viden og erfaring ud og virke der, hvor den kan gøre en positiv forskel for de børn, unge, familier og borgere, vi som samfund tager et fælles ansvar for. Det kan meget vel være, at vi skal udfordre de eksisterende rammer om det sociale arbejde. Vi deler også fornemmelsen for, at vi kan gribe arbejdet anderledes an for at opnå helt nye resultater både for borgerne og for selve trivslen blandt frivillige, fagprofessionelle og ledere.

Formål

Med afsæt i børneområdet indsamler vi cases, forskning og dokumentation af, hvad der virker i forhold til at nytænke udbredelse, formidling og forankring af viden. Vi dykker ned i tilgængelige data, lovende metoder, gode eksempler og mødes med andre, der, som os er optaget af dette felt.

Hvem

Social Talks Forum er for ledere, medarbejdere og andre, der professionelt er med til at udforme og beslutte hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres med at udbrede, formidle og forankre viden og erfaringer på børneområdet og andre velfærdsområder. Det kan være i kommuner, regioner, stat, forsknings- eller uddannelsesinstitutioner, fonde, interesseorganisationer, institutioner, tilbud, NGO’er eller private virksomheder.

Udbytte

Det får du og din organisation ud af at være med:

● Du bliver en del af et ambitiøst netværk, der brænder for at skabe nye løsninger i krydsfeltet mellem forskning og praksis.

● Du vil få inspiration og konkrete metoder til at gå nye veje i at formidle, udbrede og forankre viden og erfaringer.

● Du vil få værktøjer i form af rapporter og oplæg på video du kan dele det med de folk du kunne tænke dig at fortsætte dialogen om videndeling med, dine kollegaer, medarbejdere ledere, beslutningstagere, samarbejdspartnere eller andet.

● Du kan være med til at udvikle ny strategier og praksis for, hvordan faglig viden bringes ud i organisationer.

● Du bliver en del af et netværk på tværs af området med ledere, forskere og praktikere, der arbejder for at forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og borgere ved at bringe den rette viden frem, til rette tid og i rette omfang.

● Du får mulighed for at deltage i 2 årlige forummøder med 2-3 talks med tilsvarende workshops, hvor vi dels vil fokusere på at omsætte oplæg til egen kontekst og dels undersøge om det har fælles betydning og konsekvenser. Oplæggene vil blive filmet på video og I vil efterfølgende kunne dele dem frit.

● Du får op til hvert møde en rapport om tendenser inden for videndeling og konkrete cases med særligt fokus på børneområdet. Rapporterne danner afsæt for vores møde og I vil frit kunne dele dem.

● Du kan være med til at sætte en strategisk dagsorden på et område, der nok har haft stort fokus på vidensproduktion og mindre på omsætning af ny viden til praksis til gavn for borgerne.

Om Social Talks

Foreningen Social Talks er sat i verden for at bygge bro mellem forskning og praksis samt understøtte, at de bedste praksiserfaringer bliver delt og omsat for at skabe ny og bedre velfærd. Fokus er på børne- og ungeområdet, men problemstillingen med at omsætte og forankre viden og erfaringer gælder bredt på tværs af alle velfærdsområder. Cases vil komme fra mange forskellige felter og de metoder, vi lægger frem, vil derfor også være relevante for aktører udenfor børneområdet.

Hvad

I Forum har vi to fysiske møder årligt og udgiver i forbindelse med hvert møde en rapport, der danner ramme for mødets tema. Til møderne vil der være skarpe oplæg, som vi dels vil arbejde med at omsætte og forstå i hver vores egen kontekst og dels vil vi sammen afdække de strategiske udfordringer og muligheder, vi bliver opmærksomme på, så det efterfølgende kan skabe samarbejder på tværs af Forums medlemmer.

Oplæggene optages på video og deles efterfølgende, så de kan bidrage til en bredere diskussion af vidensdagsordenen i velfærdsarbejdet.

Pris og praktik

Det koster 5.000 kr. om året at deltage i Social Talks Forum. Vi holder det første møde juni 2021. Der fastsættes snart en dato.

Kontakt Niels Christian Barkholt for tilmelding til Forum eller mere information.
Mail: ncb@socialtalksonline.dk
Mobil: 5152 0759

- Social Talks