Velkommen til Social Talks

Juhu – Foreningen Social Talks har set dagens lys

En gruppe stærke aktører er gået sammen om at stifte foreningen Social Talks. Det skete den 15.1.2021 ved en stiftende online generalforsamling. Derfor er Social Talks nu gået fra at være et projekt i gode og trygge rammer hos Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) til at være en almennyttig forening med en stærk ambition om at bidrage til at løfte børn og unges trivsel. En ambition, vi deler med foreningens medlemmer:

LIVSVÆRK
Socialt Udviklingscenter SUS
Metodecentret
Det Sociale Netværk
Dansk Socialrådgiverforening
Fri Af Misbrug
De Anbragtes Vilkår

Organisationerne repræsenterer netop de grupper, vi enten henvender os til og vil styrke indsatsen overfor, eller de praktikere, som arbejder med borgerne og forsøger at hjælpe dem bedst muligt. Vi er ikke fuldtallige, der er plads til flere medlemsorganisationer. Vi ønsker en diversitet i medlemsskaren, fordi vi dybest set tror på, at det også er et fælles samarbejde, en fælles bevægelse, der skal til for at omsætte visionen til virkelighed. Dvs. både kommuner, regioner, NGO´er, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, mv. Vi ønsker også et styrket samarbejde med fondene i forhold til at understøtte en skalering og forankring af viden i de indsatser, som de er med til at understøtte med finansiering. På den måde kan selve investeringen bære meget større frugt og komme mange flere til gavn.

Vision

Visionen er, at vi kan løfte børns trivsel ved at blive bedre til at få den rette viden frem til rette tid og i rette omfang. På den måde tror vi på, at vi kan håndtere problemer tættere på og mere offensivt til langt større gavn for børn og unge. Vi kan ovenikøbet også gøre det mere inspirerende og engagerende at være praktiker. Det gælder både om at udbrede viden for at styrke kompetencerne, men det handler også om at justere organisationerne, så de kan arbejde endnu stærkere efter deres formål. Vi ved jo, at kvaliteten af praktikernes indsats er afhængig af kvaliteten af organisationen. Dvs. det er både et individuelt fokus på den enkelte, vi har – den enkeltes inspiration og mulighed for at tilegne sig viden og at opnå en begejstring omkring det – men det er i lige så høj grad et kollektivt fokus, som vi har på at løfte hele medarbejdergruppers kultur, trivsel og samarbejde. Sammen har de stiftende medlemmer sat en kurs, der skal føre til styrkede indsatser og ultimativt bidrage til at løfte velfærden i Danmark.

Historien om Social Talks

Social Talks opstod som en idé tilbage i 2017 ud fra en erkendelse af, at megen forskning, mange gode erfaringer fra praksis samt vigtige indsigter fra brugerne har svært ved at blive flyttet fra der hvor de opstår, til der hvor der er brug for dem. God viden og praksis er vanskelig at overføre fra en kontekst til en anden: Fra en sektor til en anden, fra et fag til en anden, fra en kommune til en anden, fra en institution til en anden og fra en afdeling til en anden, mv. Den kode har vi arbejdet med at knække og det tror vi på, er lykkes. Helt konkret stod vi også dengang med ønsket om at gøre det meget mere synligt og mere klart for danskerne, herunder politikerne, hvad det er, som disse faggrupper udfordres på hver dag, hvad de forsøger at opnå og hvilke rammer, der kan påvirke det i en positiv retning. Vi ville gerne skabe billeder og historier, som danskerne kunne forstå. Der var og er fortsat så meget viden og erfaring, som ikke kommer frem.

Talks og fortællinger i centrum

Det helt centrale greb i vores formidling er historiefortællingen. Historier kan vi være fælles om – de rummer ikke fagsprog og derved kan fortællingerne blive afsæt for en meningsfuld refleksion og dialog efterfølgende på tværs af faggrupper og sektorer. Vi vil tappe ind i den indre motivation, det der driver os i arbejdet som pædagog eller socialrådgiver, puste til drømme om at gøre en forskel og at blive stadigt dygtigere til arbejdet. Derfor sætter vi menneskerne bag indsatserne og deres personlige fortællinger i centrum.

Vi vil først og fremmest inspirere praktikere, beslutningstagere og frivillige til at opsøge ny viden og erfaringer til at overkomme udfordringer og udvikle deres praksis lige hvor de står i hverdagen. De udviklede metoder handler altså om at inspirere til en faglig udviklingsrejse. Talks starter rejsen, som understøttes af læringsværktøjer, der kan findes sammen med videoerne på hjemmesiden. De kan bruges individuelt eller kollektivt på arbejdspladsen, på farten eller i et mere formaliseret rum. Brugen heraf kan understøttes af både en vidensmægleruddannelse og det vi kalder for Lokalt Læringsløft. Her bygger vi en struktur ind i den enkelte organisation, der sætter videndeling og læring i centrum.

Den 1.1.2019 startede rejsen for Social Talks. Det skete som et projekt udviklet i Dansk Socialrådgiverforening med forankring i NUBU og støttet med midler af Egmont Fonden. Denne første fase brugte vi på at afprøve grundidéen om at formidle med et helt andet slags oplæg med den personlige fortælling i centrum og om at engagere vores målgruppe i faciliterede og lærende samtaler. På trods af corona nåede vi vores mål og fik produceret fire events med hver fire talks. Vi fik testet og justeret, filet og tilpasset og har lært en masse undervejs, så vi i dag står med et koncept, der er klar til at blive skaleret.

Foreningen Social Talks

Med stiftelsen af foreningen Social Talks kan vi nu gå ud med et stærkt koncept, som vi i de kommende år vil arbejde hårdt på at få udbredt til så mange aktører på børneområdet som muligt.

Målgruppen for vores aktiviteter er de praktikere, beslutningstagere og frivillige, der løser opgaver omkring børn og unge. Beslutningstagere dækker over fagkoordinatorer, faglige ledere, afdelingsledere, direktører, ja også lokalpolitikere – både i kommuner og regioner.

Målet er at løfte trivslen og livsdueligheden for børn og unge. Det vil vi opnå ved:
– At afprøve og videreudvikle nye formidlingsformer og -metoder både fysisk og digitalt.
– At udvikle en digital infrastruktur mellem forskning og praksis, som også kan dele de bedste praksis- og brugererfaringer effektivt i og på tværs af kommunerne.
– At skabe nye indsigter i, hvordan man bedst formidler ny viden og erfaringer på tværs af fag og sektorer samt internt på den enkelte arbejdsplads.
– At gøre metoder og værktøjer tilgængelige for flest mulige på og omkring børneområdet.
– At inddrage brugerperspektivet i hele foreningens virke, både organisatorisk og i alle de aktiviteter, vi afvikler.

Fondsansøgning og modelkommuneforløb

Ud over at vi allerede har tre events i støbeskeen for 2021, så arbejder vi lige nu på en større fondsansøgning til Ole Kirk´s Fond og Lauritzenfonden. Ansøgningen skal hjælpe os med at udvikle en digital platform, opbygge mere indhold og gennemføre et modelkommuneforløb, hvor vi kan lave en mere grundig og kontrolleret virkningsevaluering, end vi har haft mulighed for indtil nu. Vi tænker langsigtet mht. at udvikle et stærkere fundament, som rummer en styrket vidensbasering af velfærd og socialt arbejde og som rigtig meget handler om at gå fra at vide til at gøre.

Det var en længere tekst om den rejse, vi er på og som vi inviterer dig og din arbejdsplads med ind i. Du kan bruge vores site og de videoer, vi har udviklet allerede med tilhørende læringskit – digitale værktøjer, som kan understøtte omsætning af viden lokalt. Du kan også rekvirere os ud til at fortælle om platformen og vi har lige nu åbent for deltagelse i:
● Video Talks – når vi har nok deltagere til en produktionsdag af talks, så finder vi en dato, som passer alle. Det at vi er flere kan holde omkostningerne nede.
● Vidensmægleruddannelse. Vi udbyder en miniuddannelse i at blive vidensmægler, som starter op i marts og som foregår online. Du kan tilmelde dig nu og læse mere på hjemmesiden.
● Lokalt Læringsløft. Vi kan skræddersy en proces i din organisation, som bygger en infrastruktur for læring og videndeling ind i organisationen. Det styrker kultur, løfter faglighed og påvirker både trivslen og sammenholdet på arbejdspladsen i hverdagen.

Interesserede kan sende en mail til Niels på ncb@socialtalksonline.dk eller ringe på 51 52 07 59. Vi håber, at du vil dele nyhedsbrevet med dine kolleger.

God dag 😊

- Social Talks