Børneinddragelse i myndighedsudøvelse

Den 26. og 31. maj 2021 afholder Social Talks online event om børneinddragelse.

Her kan du få skarpe faglige og personlige fortællinger fra forskeren, den tidligere anbragte, praktikeren, lederen og konsulenten, der har set lidt af hvert.

Med Børneinddragelse i myndighedsudøvelse ønsker Social Talks at zoome ind på hvordan den gode og kompetente børneinddragelse ser ud i myndighedsudøvelsen, hvad forskningen siger og hvordan inddragelsen blev oplevet af en tidligere anbragt.

 

FIT i myndighed

Torsdag den 29. oktober 2020 fra kl. 14-18 på Campus Carlsberg W1, København V.

I samarbejde med Gladsaxe Kommune og Københavns Professionshøjskole .

Et event om tidlig indsats på myndighedsområdet. Eventet stillede  skarpt på, hvordan FIT (Feedback Informed Treatment) som dialogværktøj kan være med til at styrke udsatte børns trivsel i en positiv retning på tværs af børne- ungeindsatser og myndighed.

 

Læs mere her

 • FIT i myndighed event med Social Talks
 • Publikum til FIT i myndighed, Social Talks event
 • Social talks holdet i gang med produktionen
 • kameramand til FIT i myndighed, Social Talks event
 • Social Talks i Corona versionen

Læring og trivsel i plejefamilien

Onsdag 4. marts 2020 fra kl. 16-20 på Campus Carlsberg, Kbh V.

Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring.

Social Talks og Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge inviterer til eventet ” Læring og trivsel i plejefamilien”.

Med afsæt i fire faglige talks inviterer vi til debat og fælles refleksion over behov, udfordringer og metoder til at styrke de hjemlige læringsmiljøer for anbragte børn.

Se mere her

 • workshop ved Social Talks Event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring.
 • Facilitator briefing ved Social Talks Event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring.
 • Kirstine Mandrup Pedersen, frivillig i De Anbragtes Vilkår, holder foredrag ved Social Talks Event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring.
 • Dorthe Bleses, Professor og foredragsholder ved Social Talks Event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring.
 • Samtalekort ved Social Talks Event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring.

Familien i fokus

Tirsdag den 21. januar 2020  på Gladsaxe Rådhus.

Gladsaxe Kommune har i mange år været optaget af at skabe en tidlig helhedsorienteret indsats på børneområdet, med et særligt fokus på tidlig opsporing af børn i risiko for udsathed og hurtig igangsætning af indsatser.

Til eventet tog vi afsæt i Gladsaxe Kommunes erfaringer og sætter lys på den tidlige opsporing af børn i risiko for mistrivsel. Vi ser blandt andet på, hvilken betydning, det har for trivslen, når der fokuseres på det gode forældresamarbejde.

Se mere her

 • Maj Julie Holm Luffe AndersenSouschef i Idrætsbørnehuset Hyldegården, Gladsaxe Kommune, taler til Social talks event på Gladsaxe Rådhus 21. januar 2020
 • Deltagere til Social Talks event på Gladsaxe Rådhus 21. januar 2020
 • Tine Vesterby SørensenFamilie og Rådgivningschef, Gladsaxe Kommune, taler til Social talks event 21. januar 2020 på Gladsaxe Rådhus
 • Deltagere i det blå lys til Social Talks event på Gladsaxe Rådhus 21. januar 2020

Et barn i mistrivsel?

17. september 2019 hos Børns Vilkår

Til eventet "Et barn i mistrivsel?" satter vi fokus på, hvad man som fagperson stiller op, når man oplever de første tegn på mistrivsel hos et barn.

Hvilke handlemuligheder har vi for at forbedre barnets trivsel, og hvordan kan vi samarbejde med forældrene for at skabe øget trivsel?

Se mere her

- Social Talks