Et barn i mistrivsel?

Vores allerførste Social Talks event var en sammensætning af skarpe, praksisnære ekspertoplæg. De er særligt relevante hvis man arbejder med børn og/eller familier, hvor der potentielt kunne være tale om mistrivsel.

De første 1000 dage af barnets liv er helt afgørende for barnets fremtid. Derfor er det også vigtigt, at vi danner de bedste rammer for børnene i de tidlige år. Pædagoger, medhjælpere, dagplejere og ledere i dagsinstitutioner er kernepersoner i de små børns liv.

Til eventet “Et barn i mistrivsel?” satte vi fokus på, hvad man som fagperson stiller op, når man oplever de første tegn på mistrivsel hos et barn. Hvilke handlemuligheder har vi for at forbedre barnets trivsel, og hvordan kan vi samarbejde med forældrene for at skabe øget trivsel?

Eventen var målrettet til fagfolk, der arbejder som pædagoger eller medhjælpere i dagsinstitutioner og dagpleje, men også til studerende, ledere, sundhedspersonale, socialrådgivere og andre professionelle eller frivillige, der arbejder med børn i 0-6årsalderen og deres forældre.

- Social Talks

Videoer fra eventet

Resiliens er viden om at klare sig på trods – hvordan kan vi bruge det i vores arbejde?

Ida introducere et nyt mindset i forhold til at forstå og arbejde med børns mistrivsel. Her skal vi gå fra ikke kun at sætte fokus på risikofaktorer, men gå meget mere over til at se på, hvad barnet skal udvikle sig i retning af - hvordan klarer barnet sig på trods.

Redskaber og metoder til at kortlægge børnegruppens trivsel er en nødvendighed

Tine fortæller om sin rejse ind i en daginstitution som leder. Her mødte hun nærmest en fuld gruppe af børn med store vanskeligheder. Hun fortæller om, hvordan der blev skabt struktur for, hvordan de arbejder med børnene pædagogisk.

Hvad lykkes vi med i Børnehuset Syd?

Selma fortæller personligt om sit arbejde med børn og forældre, hvad hun brænder for, gør og kan. Det unikke ved Selma er, at hun er udlånt fra PPR og arbejder i Børnehuset Syd som støttebooster – samme sted som Tine ovenfor.

Hvad forstår vi ved udsathed?

Med udgangspunkt i Marianne Skyttes mangeårige erfaring med udsatte mennesker sætter Marianne fokus på hvad vi kan forstå ved udsathed. Der bliver lagt særlig vægt på de strukturelle betingelser som påvirker udsathed.