UDDANNELSE TIL VIDENSMÆGLER

Bliv vidensmægler i din organisation og skab
varige forbedringer i praksis og på arbejdspladsen.

workshop ved Social Talks Event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring.

Social Talks uddanner vidensmæglere i fx kommuner, institutioner og NGO’er, så de kan udbrede læring om bl.a. nye mindset, metoder, faglige tilgange og redskaber i egen organisation.

Som vidensmægler bliver du trænet i at:

  • Facilitere og implementere læring i din egen organisation gennem metoder, øvelser og dialogredskaber.
  • Omsætte faglig viden til praksisorienterede forbedringer og stærke fælles faglige løft i din organisation.
  • Identificere og imødekomme oplevede barrierer for faglig udvikling i teamet eller organisationen.

Vi tilbyder:

  • En uddannelse med afsæt i grundige og fagligt ”tunge” processer og undervisningselementer.
  • Et uddannelsesforløb, der tager højde for den enkelte deltagers egen organisation.
  • Undervisere med stor indsigt i og mangeårig erfaringer med omsætning af viden til forbedringer i praksis på velfærdsområdet.

Din organisations udbytte:

  • Medarbejderkapacitet, der omsætter faglig viden til forbedringer i praksis.
  • Medarbejderkapacitet, der udvikler faglighed og kultur i teamet og skaber motivation og engagement med afsæt i fælles læring.

Hvem er uddannelsen for?

Medarbejdere og ledere dels i servicetilbud og dels i kommunale forvaltninger, der ønsker at styrke teamindsatsen med afsæt i fælles læring.

Det praktiske:

Vidensmægleruddannelsen afholdes over tre hele dage fordelt på to måneder. Der forventes deltageraktivitet mellem dagene.

Pris: 7.500 kr./person ekskl. moms for 3 dage (ved to tilmeldte fra samme organisation er prisen 7.000 kr./person)

Hold bliver oprettet, når der er nok tilmeldinger.

Download printbar PDF


Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til ncb@socialtalksonline.dk eller på telefon 5152 0759.

- Social Talks